Posiadamy praktykę w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do powstania i działalności spółek. W ramach bieżącej pomocy prawnej dla spółek Prawnicy Kancelarii rozwiązują problemy prawne podmiotu zarówno te wewnętrzne, związane z pracownikami i związkami zawodowymi, jak również te zewnętrzne, z którymi styka się przedsiębiorstwo w codziennej działalności. Są to sprawy sądowe z zakresu umów, prawa konkurencji, odszkodowań, prawa pracy, ubezpieczeń itp.

W zakres kompetencji Kancelarii prawa gospodarczego wchodzą sprawy podatkowe obejmujące zagadnienia związane z działalnością osób prawnych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności, jak również zajmuje się windykacją długów.

Doświadczenie i wiedza pozwalają radcom prawnym tworzącym Kancelarię na proponowanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia założonego przez osoby zarządzające firmą celu, bez narażania podmiotu na straty. W rozwiązywaniu problemów prawnych prawników Kancelarii cechuje dociekliwość oraz umiejętność dogłębnej analizy powierzonych spraw.

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje m.in.:

Zakładanie spółek prawa handlowego
Przygotowanie projektów umów i statutów
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
Prowadzenie zgromadzeń wspólników
Doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek
Tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów.
Sporządzanie i opiniowanie umów
Negocjowanie umów
Zabezpieczanie wykonania umów
Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
Nakazy zapłaty, pozwy
Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
Windykacja wierzytelności
Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
Likwidacja spółek